02 10 2015

Vorming voor jongeren met getuigenis van een ervaringsdeskundige en de film Binneninzicht

Touché biedt vormingen aan voor groepen jongeren. De vorming duurt 3u en wordt gegeven door een begeleider en een ervaringsdeskundige. Ze omvat:

-Een getuigenis van een ervaringsdeskundige

-Vertoning van de film ‘Binneninzicht’ met bespreking

-Een methodisch luik rond agressie

-10 stressballen

Kostprijs: 200 € + verplaatsingsvergoeding. Of heb je zin om een eigen fundraisingactiviteit t.v.v. Touché te organiseren? Graag!